Hartelijk welkom op de site

Depotnummer Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom: 1135900

 

 

Index
   1.  Waarom "Het Credo Keurmerk" ?
   2.  Wat houdt het Credo Keurmerk in ?
   3.  Hoe verkrijgt U het Credo Keurmerk ?
   4.  Wat kost het Credo Keurmerk ?
   5.  De Kwaliteit Neutraal Groep
   6.  Het Credo Keurmerk Register
   7.  Bijscholingsactiviteiten voor behoud van uw kwaliteit
   8.  Algemene Voorwaarden voor toewijzing van het Credo Keurmerk
   9.  Aanvraag en Overeenkomst
  10. Op te sturen bescheiden en CONTACT
  11. Praktijkvoorbeelden
  12. Exoneratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Omdat de klant je boterham betaalt, je vakantie en je welzijn bepaalt;
     Omdat sommigen dat wel beseffen en anderen niet.
 terug
 2. Het Credo Keurmerk staat voor:

1. Klantgerichtheid

2. Kwaliteit

3. Kennis

 Cliënten die het Credo Keurmerk voeren
 onderscheiden zich hierdoor van anderen.
 Zij hebben aangetoond dat:
 
 ad 1: 80 % van hun klanten hun dienst of product waarderen met een
 ad 1: tevredenheidsscore van minimaal 80 % (de 80/80 regel);
 ad 2: De kwaliteit van hun dienst of product ruimschoots voldoet aan
 ad 1: de kwaliteitscriteria van de overkoepelende organisatie waartoe
 ad 1: zij behoren;
 ad 3: zij hun kennis en kunde op het gewenste niveau houden door
 ad 1: het volgen van voor hun beroep relevante bijscholing.
 terug
 3. Hoe verkrijgt u / uw organisatie Het Credo Keurmerk ?
 1. U levert aan de evaluatieformulieren van minimaal 80 % van uw klanten
     waaruit een gemiddelde waardering van minimaal 80 % blijkt.
     Tevens levert u aan een accountantsverklaring waaruit slechts
     hoeft te blijken aan hoeveel klanten u in het afgelopen jaar uw
     dienst/product leverde.
 2. U levert aan een verklaring van uw beroeps-/branche-/bedrijfsorganisatie
     waaruit blijkt dat uw dienst/product voldoet aan de voor hen geldende
     kwaliteitseisen.
 
    Indien u niet bij een dergelijke (kwaliteits-) organisatie bent aangesloten
    dan kunt u zich aansluiten bij de Kwaliteit Neutraal Groep (KNG) die
    dit onderdeel met u bespreekt.
 3. U levert een bewijs van deelname aan inzake voor u relevante
     bijscholingsactiviteiten over het afgelopen jaar.
     Deze bijscholing impliceert het volgen van één studiedag ( 6 lesuren) per
     jaar bij een bij KNG bekende / erkende onderwijsinstelling.
 NB: Al uw gegevens worden met de hoogst mogelijke discretie
 behandeld, onder algehele strikte  geheimhouding en worden na
 afhandeling vernietigd.
 terug
 4. Wat kost Het Credo Keurmerk ?
 Voor het jaar 2007 bedraagt de goedkeuringsprocedure 577,- euro.
 Dit bedrag omvat tevens uw deelname aan een bijscholings-/studiedag
 georganiseerd door een KNG-opleidingsinstelling.
 Voor 2008 zal deze investering 888,- euro bedragen om in 2009 uit te
 komen op 999,- euro.
 In 2010 zal het Credo Keurmerk 1299,- euro bedragen.
 (vrijgesteld van BTW)
 Dit bedrag is gebaseerd op minder dan de helft van het gangbare,
 marktconforme tarief voor keurmerken.
 (uitgaande van de huidige, beschikbare gegevens)
 
 N.B.: Uw instapprijs in het jaar van uw aanmelding blijft uw jaarlijkse verlengingstarief.
 terug
 5. KWALITEIT - NEUTRAAL - GROEP (KNG)
 Voorzitter: Dr. Wouter H. Nell
 Vice-voorzitter: Drs. Rob G. Wagenaar
 Secretaris: Mr.drs. Suzan Brenninkmeijer
 Penningmeester: Drs. John Graham R.A.
 Voorzitter Raad voor de Keuringen: Mr. Mariëtte Noorda
 Voorzitter Raad voor Nieuwe Inschrijvingen: Drs. Sven J. Spruijt
 Voorzitter Raad van Toezicht: Mr. Sacha M. van der Voorn
 Voorzitter Raad van Advies: Drs. Jorik van Hulzen
 Voorzitter Raad van Beheer: Drs. Ruud C. Wegman
 Voorzitter Raad van Beroep en Mediation: Drs. Astrid van het Bolscher
 Voorzitter Raad voor de Accreditatie: Drs. Marcel Douma
 Voorzitter Raad voor de Publicaties: Drs. Ernst John Kaars Sijpesteijn
 Beschermheer: Mr. Jan Willem van Ee
 Initiator, Organisatie en Contactpersoon: Douwe M.J. Mulder
 Initiator, Organisatie en Contactpersoon: NMI gecertificeerd mediator met aantekening
 Initiator, Organisatie en Contactpersoon: Ingeschreven Rechtbank Almelo en Arnhem
 p/a Landgoed Nijenhuis, Goorseweg 30 / 32, 7478 BD Diepenheim. 0547-351724
 email: info@credokeur.nl
 
 terug
 6. Organisaties / personen aan wie het Credo Keurmerk is toegekend:
         - Credo Keurmerk Register i.o. -
 - Contour Communication bv Almere
 - Mr. Eduard Prickarts, Advocatenkantoor Heerlen
 - Mevr. Bertie Augustijn - Creapont - Rucphen
 - Ir. Ron Ottervanger Vlissingen
 - Addvisie Business Counseling Zwolle
 - Drukkerij en Uitgeverij G. van Dijk B.V. Breukelen
 - Drs. Govert Houwert Zeist
 - Mevr. Connie Tanis Laren
 - Mr. Renske van Rijn De Bilt
 - Dhr. Martin van Lijf Utrecht
 - Mr. Jacques Crins Belfeld
 terug
 7. Opleidingen / cursussen / trainingen die in aanmerking komen voor
     voor bijscholingsactiviteiten / 6 studiepunten (sedert 1987)
 - Vredemaken / Conflictmanagement
 - Managerial Skills Check-up
 - Situationeel Leidinggeven
 - Team Time Management
 - Commerciële Vaardigheden op niveau
 - Strategisch Veranderen
 - De echte 360' Feedback
 - Coaching
 - Train de Trainers programma's
 - Project Management
 - Charismatisch Presenteren
 - Integraal KwaliteitsManagement
 - Wat wil die Klant
 - Uw Klantgerichte en Kwaliteitbewuste Organisatie
 - Verborgen Schatten onder handbereik
 - Effectief Vergaderen en (schriftelijk) communiceren
 - Hoe bereik ik wat ik wil / Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
 - Van Kern Kwaliteiten, Kwadranten en Enneagram naar Harmonie
 * Advanced Mediators Skills & Kennis Training * (ieder jaar aangepast)
    (Als zodanig erkend door NMI en KNB voor 6 PE studiepunten)
 NB: De beroepsopleiding tot gecertificeerd mediator geeft recht op 48 studiepunten zodat u de
 komende 8 jaar het Credo Keurmerk kunt voeren.  (naast de klantgerichtheidseis)
 zie  www.mediatorworden.nl
 terug
 8. Criteria en Algemene Voorwaarden voor de toewijzing van
              Het Credo Keurmerk
 1. Volledig invullen en ondertekenen van aanvraagformulier en overeenkomst.
 2. Aanleveren van bewijsstukken 1,2 en 3 zoals genoemd op eerste pagina.
 3. Indien het eerste globale onderzoek positief uitwijst, geeft u toestemming voor de
     steekproeven.
 4. Overmaking van 50 % van de fee zoals genoemd in de u toegezonden nota.
 5. Na positieve conclusie maakt u de tweede tranche over en ontvangt u het
     Credo Keurmerk voor de duur van één jaar.
 6. U wordt vermeld in het Credo Keurmerk Register met geldigheidsperiode.
 7. Misbruik van het Credo Keurmerk (in de ruimste zin des woords) wordt
     gesanctioneerd met een direct opeisbare geldboete van 30.000 euro per geval.
 terug
 9. Aanvraag en Overeenkomst voor het verkrijgen van
              Het Credo Keurmerk
     Toewijzing van het Credo Keurmerk geschiedt op naam van:
     Dhr./Mevr.:......................................................... Voornaam:................ Titel(s):...........
     Organisatie/Bedrijf/Instelling:.........................................................................................
     Kamer van Koophandel nr.:...........................................................................................
     Factuuradres:....................................................... Postcode:.................. Plaats:.............
     Telefoon:............................................................ GSM:................................................
     Email:................................................................. Website:............................................
     Verklaart hierbij dat de meegezonden bescheiden op waarheid berusten, dat de aanvrager  
      bevoegd is tot het doen van de aanvraag en accoord gaat met deze overeenkomst met
      bijbehorende Criteria en Algemene Voorwaarden.
     Handtekening:.....................................................                                  datum:..............
 
Klik hier voor een printbare versie van bovenstaand invulformulier
 terug
 10. Ingesloten bij uw aanvraag:
 1. Evaluaties inzake klanttevredenheid met een minimum gemiddelde
     van 80 % berekend over 80 % van uw klantenbestand
     (met mogelijkheid en toestemming tot het nemen van steekproeven)
 2. Accountantsverklaring waaruit slechts hoeft te blijken het totaal aantal
     klanten dat uw dienst/product ontving in het jaar voorafgaand aan uw aanvraag.
3. Bewijs van deelname aan een voor uw beroep relevante kwaliteits-
    opleiding/training/cursus van minimaal 6 lesuren in het jaar voorafgaand
    aan uw aanvraag;
   en/of een bewijs van aanmelding bij een door de Kwaliteit Neutraal Groep
   erkende opleiding in de periode van de aanvraag.
   Na volledige invulling kunt u dit formulier uitprinten, ondertekenen en opsturen met alle
   gegevens genoemd bij 1,2 en 3 naar:
   Kwaliteit Neutraal Groep (KNG)
   t.a.v. Douwe Mulder 
   Landgoed Nijenhuis
   Goorseweg 30 / 32
   7478 BD Diepenheim
   tel: 0547-351724
   email: info@credokeur.nl
 11. Praktijkvoorbeelden van Credo Keurmerk toewijzingen
A. Een drukkerij heeft 100 klanten in de periode voorafgaand aan de aanvraag. De meegestuurde accountantsverklaring toont dit nog eens aan. Zij sturen een overzicht van de 80 klanttevredenheidsverklaringen waaruit een gemiddelde score blijkt van boven de 80 %. Hiermee kunnen de steekproeven uitgevoerd worden. Zij zijn aangesloten bij hun eigen kwaliteits-/branche organisatie en volgen jaarlijks gerichte kwaliteitscursussen. Dankzij de duidelijke toegezonden bescheiden kon het Credo Keurmerk al binnen een week worden toegekend.
 
B. Een zelfstandig ondernemer heeft 10 klanten in de periode voorafgaand aan de aanvraag. De meegestuurde accountantsverklaring toont dit nog eens aan. Hij stuurt 8 evaluatieformulieren op waaruit een gemiddelde waardering blijkt van boven de 80 % en aan de hand waarvan de steekproeven uitgevoerd kunnen worden. Hij is niet aangesloten bij een kwaliteitsorganisatie en meldt zich aan bij de Kwaliteit Neutraal Groep om een voor zijn beroep relevante kwaliteitstraining te volgen. Dankzij de vlotte respons is zijn aanvraag binnen 2 weken gehonoreerd en voert hij nu het Credo Keurmerk.
 
C. Mevrouw X mag van haar werkgever Y de beroepsopleiding tot gecertificeerd mediator volgen. Dit verhoogt haar effectiviteit tijdens haar huidige werkzaamheden én zij bouwt alvast haar praktijk op als zelfstandige voor later. Dit levert haar 48 studiepunten op (de opleiding omvat 48 lesuren) zodat zij de komende 8 jaar ! het Credo Keurmerk mag voeren. (zij voldoet ieder jaar aan de klantgerichtheidseis)
zie: www.mediatorworden.nl
 12. Exoneratie
 Het Credo Keurmerk heeft geen enkele intentie te willen lijken op enig ander keurmerk.
 Onderzoek heeft uitgewezen dat het Credo Keurmerk een geheel eigen karakter heeft en uniek
 is in haar soort, opzet, uitvoering en uitbeelding.
 De doelgroep is niet vastomlijnd en is onbeperkt.
 Aansprakelijkheid wordt op voorhand afgewezen.
 NB: De Credo Keurmerk organisatie beschikt over een onafhankelijke beroepsinstelling.
 Meningsverschillen worden in harmonie opgelost en kunnen voorgelegd worden aan
 De Raad voor de Mediation.
 
 Uw aanvraag voor het Credo Keurmerk zien wij met belangstelling tegemoet (via sub 9)
 en zal met alle  zorgvuldigheid worden behandeld.
 Voor vragen kunt u altijd terecht bij info@credokeur.nl